Καθημερινές Προμήθειες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Νοσοκομείου, Χρυσομαλλούσας, Χαλίκων, Γηπέδου, Ακαδημίας, Κουμκό, Ακλειδιού, Ακρωτηρίου και Ταξιαρχών

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή 27/8/2021 θα γίνει διακοπή υδροδότησης από 10:00 έως 14:00, στις περιοχές Νοσοκομείου, Χρυσομαλλούσας, Χαλίκων, Γηπέδου, Ακαδημίας, Κουμκό, Ακλειδιού, Ακρωτηρίου και Ταξιαρχών λόγω επισκευής τεσσάρων βλαβών του τροφοδοτικού αγωγού της δεξαμενής Δ5 (Χρυσομαλούσας) που υδροδοτεί τις παραπάνω περιοχές. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 22510 24444. Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της ομαλής υδροδότησης.