Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή Κυκλοφορίας

Η ΔΕΥΑΛ πρόκειται να επισκευάσει έκτακτη βλάβη του δικτύου ύδρευσης  αύριο Πέμπτη 04/01/2024 από ώρα 8:00 έως 13:30 στη διασταύρωση των οδών Ν. Παπανικολή και Ξάνθου. Για το λόγο αυτό  θα γίνει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ναυμάχου Παπανικολή από το ύψος της οδού Καβέτσου έως το ύψος της οδού Φιλικών..

Σας ενημερώνουμε ότι θα λάβουμε κάθε πρόσφορο μέσο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τοποθετώντας κατάλληλες πινακίδες σήμανσης όπου αυτό είναι αναγκαίο.