Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή κυκλοφορίας από το ύψος της οδού Ιουστινιανού έως την οδό Χατζηγρηγόρη.

Σας πληροφορούμε ότι λόγω επισκευής έκτακτης βλάβης του δικτύου ύδρευσης στην οδό Διονυσίου στη Μυτιλήνη, την Τρίτη 30/1/2018 και από ώρα 08:30 π.μ. θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από το ύψος της οδού Ιουστινιανού έως την οδό Χατζηγρηγόρη.

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης και την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων.