Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

Σας πληροφορούμε ότι  λόγω επισκευής βλάβης του δικτύου  ύδρευσης στην  δημοτική οδό Ακλειδιου - Ακρωτήρι, την Τρίτη  11-9-2018, θα διακοπεί η διέλευση των οχημάτων στο τμήμα της παραπάνω οδού στο τμήμα της μεταξύ της  οδού Στρατή Ελευθεριάδη έως  τα ΣΟΑ Βαρειάς (πρώην στρατόπεδο 221ΤΕ)  από ώρα 9:00 έως 14:00 .