Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

Η ΔΕΥΑΛ ενημερώνει ότι αύριο Σαββάτο 26/8/2023 από τις 08:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. η οδός Σκαμανδρίου θα παραμείνει κλειστή στην κυκλοφορία των οχημάτων λόγω έκτακτης επισκευής βλάβης στο δίκτυο Ύδρευσης

Η ΔΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν μικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης.