Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων

Σας πληροφορούμε ότι  λόγω των εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΔΕΥΑΛ στην περιοχή του Κουμκό στην Μυτιλήνη, προκειμένου να κατασκευασθεί κεντρικός αγωγός αποχέτευσης ακαθάρτων συνολικού μήκους 135,00 μέτρων, από την Τετάρτη 30/08/2023 έως 30/09/2023, θα διακοπεί η διέλευση των οχημάτων στο τμήμα της παραπάνω τοποθεσίας (επισυνάπτεται χάρτης). Η διέλευση των οχημάτων στο ανάντι του έργου τμήμα θα γίνεται από την αγροτική οδό που οδηγεί από το Κουμκό στους Ταξιάρχες.