Καθημερινές Προμήθειες

Εργασίες Εκσκαφής

Η ΔΕΥΑ Λέσβου σας ενημερώνει ότι από την Πέμπτη 31/05/2018 θα πραγματοποιούνται εργασίες εκσκαφής στα πλαίσια του έργου "Αγωγοί εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Μυτιλήνης" . Οι εργασίες θα εκτελούνται  επί της Εθνικής οδού Μυτιλήνης -  Κρατήγου, από τον «Πύργο Γιαννέλλη» μέχρι το ύψος της πρώην  " ΑΧΙΒΑΔΑΣ"  .

Ενδεχομένως να παρατηρηθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων  σε όλο το  μήκος της Εθνικής  οδού.

Ζητάμε την κατανόηση των κατοίκων αλλά και την ιδιαίτερη προσοχή τους  κατά την διέλευση τους.