Καθημερινές Προμήθειες

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σας πληροφορούμε ότι στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων επί των οδών Βουρνάζων και Αεροπόρου Γιανναρέλλη της Πόλης Μυτιλήνης" και έχοντας υπόψη την Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην πόλη της Μυτιλήνης, από την Τετάρτη 20/10/2021 και ώρα 07:00 π.μ. , η κυκλοφορία των οχημάτων επί της οδού Αερ. Γιανναρέλλη, με κατέυθυνση το κέντρο της πόλης, θα γίνεται διαμέσου των οδών Αποστ. Βαμβούρη - Αικ. Παλαιολόγου-Ζακύνθου-Βυζαντίου-Πλατεία Αλυσίδας-Βουρνάζων.