Καθημερινές Προμήθειες

Ρυθμίσεις - Διακανονισμοί

Ρυθμίσεις- Διακανονισμοί   (ΑΔΣ ΔΕΥΑΛ 683/2019)  που θα γίνονται ακολουθούν τις οδηγίες του Ν.4483/17 άρθρο 52 και τις αποφάσεις του ΔΣ της επιχείρησης  -  με την διαφορά ότι δεν ισχύει η άτοκη καταβολή παλαιών οφειλών -  με όριο τις 30 μην.δόσεις, (ο τόκος κ το κεφάλαιο προστίθενται μέχρι την ημερομηνία του διακανονισμού κ μετά η αποπληρωμή  αυτού δεν τοκίζεται, όσο αυτό εξυπηρετείται κανονικά ) και σε περίπτωση μη τήρησης των διακανονισμένων άτοκων μηνιαίων δόσεων,  αφενός η οφειλή δεν ξαναδιακανονίζεται με την προηγούμενη ρύθμιση και αφετέρου , οι οφειλές αυτές τοκίζονται εκ νέου με το ισχύον επιτόκιο. 

Διακανονισμοί έντοκοι προς διευκόλυνση της ταμειακής ρευστότητας γίνονται ως εξης: Ποσά έως 200,00€ -- έως 5 δόσεις,

  • Ποσά έως 400,00€ -- έως 6 δοσεις,
  • Ποσά έως 600,00€ -- έως 8 δοσεις,
  • Ποσά εως 800,00€ -- έως 10 δόσεις
  • Ποσά εως 1.500,00€ -- έως 12 δόσεις και μεγαλύτερα των 1.500,00€  -- έως  30 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 40,00€ / μήνα.

Οι ανωτέρω διακανονισμοί θα υπογράφονται πριν από τους προϊσταμένους κ τους διευθυντές υπηρεσιών η από τον  Πρόεδρο- Αντιπρόεδρο όπου απαιτείται.