Καθημερινές Προμήθειες

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΡΟΜΑΣ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ), προκηρύσσει τη με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΡΟΜΑΣ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, με προϋπολογισμό εργασιών 406.000,00 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) Το έργο ανήκει στην κατηγορία των υδραυλικών έργων.