Καθημερινές Προμήθειες

Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δ.Ε Ευεργέτουλα , Πλωμαρίου, Γέρας, Αγιάσου και Λουτρόπολης Θερμής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Υπηρεσίας «Αποφράξεις αποχετευτικών αγωγών – καθαρισμός φρεατίων αντλιοστασίων και εσχαρών κεντρικών αντλιοστασίων των Δημοτικών Ενοτήτων Ευεργέτουλα,  λωμαρίου, Γέρας, Αγιάσου και Λουτρόπολης Θερμής », με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.