Καθημερινές Προμήθειες

Διευκρίνιση της ΔΕΥΑΛ για τους Περιβαλλοντικούς Όρους του διαγωνισμού του έργου "Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας και Βατερών".

Διευκρίνιση της ΔΕΥΑΛ για τους Περιβαλλοντικούς Όρους του διαγωνισμού του έργου "Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Πολιχνίτου, Βρίσας και Βατερών".