Καθημερινές Προμήθειες

Καθαρισμός γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ΜΕΛ της ΔΕΥΑ Λέσβου

Καθαρισμός γραφείων, κοινόχρηστων χώρων και γραφείων ΜΕΛ της ΔΕΥΑ Λέσβου