Καθημερινές Προμήθειες

Ορθή επανάληψη: Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου»

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Σιγρίου».