Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων για το αντλιοστάσιο "Λιμένος"

Με την παρούσα μελέτη υπό τον τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων "Λιμένος"», προτείνεται η προμήθεια ενός αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων με την αποσυναρμολόγηση του παλαιού, την εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία του νέου, στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων "Λιμένος" στη Πλατεία Σαπφούς. Το αντλιοστάσιο αυτό αποτελεί κεντρικό αντλιοστάσιο της πόλης και δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να υπολειτουργεί. Το αντλιοστάσιο ακαθάρτων είναι ξηρού τύπου και αποτελείται από αντλίες τοποθετημένες πάνω σε ειδικά κατασκευασμένες βάσεις. Η εγκατάσταση του νέου αντλητικού συγκροτήματος απαιτεί την προσαρμογή του πάνω στις υπάρχουσες θέσεις – βάσεις με ότι παρελκόμενα προκύπτουν κατά την εγκατάσταση.