Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δ.Ε. Ερεσού-Αντίσσης, Μήθυμνας, Καλλονής, Ευεργέτουλα, Μανδαμάδου, Πολιχνίτου, Μυτιλήνης, πέτρας, Αγιάσου, Αγίας Παρασκευής και Λουτρόπολη Θερμής

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Ερεσού-Αντίσσης, Μήθυμνας, Καλλονής, Ευεργέτουλα, Μανδαμάδου, Πολιχνίτου, Μυτιλήνης, Πέτρας, Αγιάσου, Αγίας Παρασκευής και Λουτρόπολη θερμής», με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , βάσει τιμής.