Καθημερινές Προμήθειες

Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Νήσου Λέσβου

Η ΔΕΥΑΛ προκηρύσσει τη με ανοιχτή διαδικασία επιλογής ανοδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: "Υλοποίηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού Νήσου Λέσβου", προϋπολογισμού 473.051,35  (χωρίς το ΦΠΑ).