Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος στην Υδρευτική Γεώτρηση “Αγίου Θωμά” της Δ.Κ. Μανδαμάδου. (Επανάληψη Πρόσκλησης)

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 19-02-2021 και ώρα 12:00
Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών : Παρασκευή 19-02-2021 και ώρα 12:30
Χρόνος Παράδοσης : Ετοιμοπαράδοτο
Όροι Πληρωμής : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή
Τόπος Παράδοσης : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές (με χρέωση του
προμηθευτή)