Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια σωλήνα με παρελκόμενα

Λήξη Προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 19-7-2018 και ώρα 14:00

Χρόνος Αποσφράγισης προσφορών       : Παρασκευή 20-7-2018 και ώρα 12:30

Χρόνος Παράδοσης                                     : Ετοιμοπαράδοτα

Όροι Πληρωμής                                            : Εξήντα (60) ημέρες μετά την παραλαβή

Τόπος Παράδοσης                                     : Εγκαταστάσεις Καρά Τεπές