Καθημερινές Προμήθειες

Δελτίο τύπου - 31/1/2024

Σας πληροφορούμε ότι, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" και έχοντας υπόψη την Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Αγία Παρασκευή Δήμου Δυτικής Λέσβου (Αριθμ. 303/23 απόφαση τουΔημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ:910A46ΜΓΘ5-ΤΡΛ), από την Πέμπτη01/02/2024 και ώρα 7.00μ.μ., θα ξεκινήσουν εργασίες στην κεντρική οδό «Επαρχ. Οδός Πηγής- Μανταμάδου» και στην προέκταση της οδούΒερναδάκη, στην Αγία Παρασκευή .

  • Τα οχήματα που κατευθύνονται εκτός του οικισμού θα διέρχονται από την Περιφερειακή οδό για την αποφυγή καθυστερήσεων στη κίνηση λόγω των εργασιών
  • Τα οχήματα των μόνιμων κατοίκων του οικισμού, θα κινούνται μέσω της Περιφερειακής οδού και των παρακείμενων οδών του οικισμού

Θα ληφθεί κάθε πρόσφορο μέσο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τοποθετώντας κατάλληλες πινακίδες σήμανσης