Καθημερινές Προμήθειες

Δελτίο Τύπου - 8/9/2023

Η Δ.Ε.Υ.Α.Λέσβου,με αφορμή το εξώδικο της ΔΕΗ Α.Ε. που έλαβε στις 31-08-2023 για την καταβολή των ανεξόφλητων και ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και τη συζήτηση που προκλήθηκε στη συνεδρίαση της Δευτέρας 04-09-2023 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυτιλήνης ενημερώνει ότι:

  • Η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου – ΔΕΥΑΛ λόγω της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους, από τον Νοέμβριο του 2022 καλύπτει μερικώς τις δαπάνες που αντιστοιχούν στις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα την 31-08-2023 να λάβει το παραπάνω εξώδικο από την ΔΕΗ.
  • Με ειδική ρύθμιση ψηφίσθηκε η ενίσχυση των ΔΕΥΑ προκειμένου να αντιμετωπισθεί το χρέος που συσσωρευεται προς τη ΔΕΗ για όλες τις ΔΕΥΑ της χώρας και σήμερα ξεπερνά τα 140.000.000 €, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που να καθορίζει τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης αυτής στις Δημοτικές Επιχειρήσεις.
  • Άμεσα ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ εισήγαγε το θέμα για συζήτηση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΛ την 06-09-2023 σχετικά με το εξώδικο της ΔΕΗ.
  • Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ και έντεκα – 11 – Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Μυτιλήνης ζήτησαν την 06-09-2023 με επιστολή τους από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης την άμεση  και κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν την ΔΕΥΑΛ και τη λειτουργία της.