Καθημερινές Προμήθειες

Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ». 

Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. με την απόφαση 136/2022 (ΑΔΑ: 6ΛΚΨΟΚΠΛ-ΨΡΑ) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Κοπή χόρτων στους περιβάλλοντες χώρους των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΛ».