Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2021

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2021». Το ΔΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Λ με την απόφαση 586/21 (ΑΔΑ:6Φ2ΚΟΚΠΛ-Θ5Ν) αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης του προσωπικού της ΔΕΥΑ Λέσβου για το έτος 2021», προϋπολογισμού 21.404,70€ χωρίς ΦΠΑ και 25.043,56€ με ΦΠΑ.