Καθημερινές Προμήθειες

Διακοπές νερού

Διακοπή υδροδότησης

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι  αύριο Τετάρτη 27/02/2019 από ώρα 08:00 έως 14:30   θα γίνει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Παιδικού Σταθμού, λόγω του έργου αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης. Πληροφορίες θα δίνονται από το τηλέφωνο 2251024444. Η ∆ΕΥΑΛ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την όσο δυνατόν µικρότερη όχληση και την ταχύτερη αποκατάσταση της οµαλής υδροδότησης

Διακοπή υδροδότησης

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 20/2/2019 από ώρα 08:30 πμ σε όλες τις περιοχές της Μυτιλήνης θα υπάρχει εκ περιτροπής πτώση της πίεσης του δικτύου ύδρευσης η διακοπή υδροδότησης λόγω επισκευής διαρροής του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης στο αριστερό ανάχωμα του ποταμού Ευεργέτουλα στη Λάρσο.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 16-2-2019

Η ΔΕΥΑΛ σας ενημερώνει ότι το Σάββατο 16/2/2019 από ώρα 8:00 πμ έως 2:30 μμ θα γίνει  διακοπή υδροδότησης στην Δημοτική κοινότητα Αγιάσου  λόγω εργασιών κατάργησης τμήματος παλαιού δικτύου ύδρευσης και θέσης σε λειτουργία του νέου αγωγού.