Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή  προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ περιόδου 2019»