Καθημερινές Προμήθειες

Προμήθειες

Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου»